Hà Tĩnh đã có thêm 2 trường hợp tái lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại huyện Thạch Hà, điều đáng nói là 2 bệnh nhân này có lịch trình di chuyển phức tạp. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai các biện pháp khoanh vùng dập dịch đồng thười cách ly y tế toàn bộ khu dân cư nơi 2 bệnh nhân sinh sống.

TRỌN BỘ