Tại Thành phố Hồ Chí Minh, khu đông sắp tới sẽ là Thành phố Thủ Đức hiện cũng đang được đầu tư mạnh về hạ tầng, dịch vụ. Thành phố mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 quận hiện hữu, hướng tới mô hình đô thị sáng tạo, chú trọng phát triển công nghệ cao đang tạo ra lực đẩy để thị trường bất động sản phát triển.

TRỌN BỘ