Hà Nội đã chính thức có lệnh đóng cửa tất cả hàng quán đến 5.4 trừ những mặt hàng thiết yếu như xăng dầu thực phẩm; ngoài ra chỉ 20% buýt công cộng hoạt động. Trong gần 1 tháng qua Hà Nội bước vào giai đoạn mới chống dịch COVID-19 với rất nhiều nỗ lực của chính quyền và nhân dân thủ đô - xứng đáng là tuyến đầu chống dịch của cả nước

TRỌN BỘ