Những ngày này Hà Nội, nơi Đại hội Đảng được tổ chức, từng tuyến đường, từng khu dân cư đều được trang hoàng rực rỡ. Lúc này, người dân thủ đô đang cùng hướng về Đại hội 13 của Đảng với niềm tin và kỳ vọng rằng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra được những chủ trương quan trọng, để tiếp tục đưa đất nước tiến về phía trước.

TRỌN BỘ