Việc giải tỏa chợ cóc vào thời điểm hiện tại là điều cần làm, để cộng đồng cùng nhau phòng chống dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, cũng khiến cho nhiều tiểu thương lo lắng kế mưu sinh, khi thu nhập hàng ngày phụ thuộc vào những hàng rau, hàng thịt.

TRỌN BỘ