Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Tp. Hà Nội đã đề nghị các lực lượng chức năng: Tăng cường giám sát việc phòng chống COVID-19 theo quy định; vào cuộc theo tinh thần "khẩn cấp, quyết liệt", đề cao cảnh giác, nhưng không hoang mang. Trong đó, các lực lượng chức năng cần lưu ý tới những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao như: Người nhập cảnh trái phép; người nhập cảnh hợp pháp nhưng không cách ly, giám sát theo quy định. Những khách sạn đăng ký tự nguyện thành địa điểm cách ly sẽ được giám sát chặt chẽ hơn.

TRỌN BỘ