Dựa trên dự kiến phân bổ của Bộ Y tế, thành phố đã lên kế hoạch cụ thể để tiêm vắc xin ngừa Covid-19 nhanh nhất cho trẻ em từ 12-17 tuổi. Tuy nhiên, hiện nay, vắc vẫn chưa về và phụ thuộc vào Bộ Y tế. Dự kiến 1-2 ngày nữa Hà Nội mới được phân bổ hơn 370.000 liều vắc xin. Khi có vaccine, chỉ 2 ngày là thành phố sẽ tiêm xong cho học sinh cấp 3. Từ đó, thành phố mới có căn cứ để đưa ra kế hoạch cho học sinh thuộc cấp học này trở lại trường.

TRỌN BỘ