Cứ từ 10h đêm đến khoảng 5h sáng, các công nhân lại tiến hành dùng máy nén khí công suất lớn để thổi bụi. Không chỉ gây khó thở, lớp bụi này còn làm giảm tầm nhìn, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

TRỌN BỘ