Từ ngày 16/9, Hà Nội đã tháo dỡ 39 chốt kiểm soát dịch bệnh trên các trục đường chính ra vào vùng đỏ, vùng có nguy cơ lây nhiễm cao...và dừng kiểm tra giấy đi đường trong vùng xanh. Những thay đổi trong phương án di chuyển này là nhờ tình hình dịch bệnh tại Thủ đô có những diễn biến tích cực.

TRỌN BỘ