Hà Nội đến thời điểm này đã ghi nhận 21 ca nhiễm covid 19 trong cộng đồng. Khi Tết Nguyên Đán đang cận kề, thành phố đặt mục tiêu phải hoàn thành nhiệm vụ kép, vừa quyết liệt chống Covid-19, vừa phát triển kinh tế, không để đình trệ sản xuất, kinh doanh.

TRỌN BỘ