Hà Nội vẫn dự kiến tổ chức thi vào lớp 10 vào ngày 1 & 2/6, việc không điều chỉnh lịch này có thể gây khó khăn cho các em học sinh

TRỌN BỘ