Tại Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 của thành phố năm nay trở nên đặc biệt hơn. Với trên 93.000 thí sinh đi thi trong điều kiện dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, những ngày này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và các đơn vị liên quan đang phải căng mình chuẩn bị. Từ ngày 7 - 9/6 tại tất cả các điểm thi ở Hà Nội đều diễn ra việc tập và diễn cùng với nhiều tình huống có thể xảy ra trong thời gian thi cử.

TRỌN BỘ