Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hôm nay, công an thành phố Hà Nội đã tổ chức diễn tập phân luồng giao thông trên các tuyến đường mà đoàn đại biểu sẽ đi qua

TRỌN BỘ