50% số dân cư trú từ 14 tuổi trở lên, đặc biệt là các trường hợp thường xuyên thực hiện các giao dịch phải được cấp căn cước công dân điện tử. Đây là mục tiêu mà TP. Hà Nội phải đạt được vào ngày 1/5 năm nay để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các địa bàn trên thành phố đang nỗ lực triển khai các tổ cấp căn cước công dân lưu động, làm việc cả ngày nghỉ và ngoài giờ.

TRỌN BỘ