Nhiều quận huyện trên địa bàn Tp. Hà Nội đã triển khai các tổ cấp căn cước công dân lưu động để việc cấp căn cước công dân điện tử được thực hiện nhanh chóng.

TRỌN BỘ