Tp. Hà Nội đã đồng ý việc cho học sinh đi học trở lại từ ngày 2/3 tới (tức thứ Ba tuần sau). Để sẵn sàng đón các em, nhà trường phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

TRỌN BỘ