Từ 6h ngày hôm nay (21/9), Hà Nội nới lỏng một số hoạt động trên cơ sở ưu tiên hàng đầu vẫn phải đảm bảo an toàn cho sức khoẻ người dân, giữ an toàn cho Thủ đô vì dịch bệnh tại một số địa phương trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp. Cùng "Cà phê sáng" gặp gỡ Bác sĩ Trần Văn Phúc để trò chuyện về vấn đề này.

TRỌN BỘ