Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có công văn hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận tải hành khách nội tỉnh trong tình hình mới.Theo đó, từ ngày hôm nay các loại hình vận tải công cộng trên địa bàn thành phố sẽ được gỡ bỏ quy định giãn cách hành khách.

TRỌN BỘ