Do những khó khăn của dịch Covid-19, Golf Việt Nam trong năm 2021 đã không có được sự sôi động và ấn tượng như sự phát triển tích cực trong những năm gần đây. Bước sang năm 2022, những người làm công tác chuyên môn đã có nhiều cách khác nhau để đưa các sân chơi hấp dẫn trở lại với các Golfer.

TRỌN BỘ