Ảnh hưởng của thiên tai vào vụ lúa Hè Thu đã kéo theo tình trạng thiếu lúa giống trầm trọng tại các tỉnh Nam Trung Bộ khi bước vào vụ Đông Xuân. Ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra tình hình cung ứng lúa giống và đưa ra nhiều giải pháp để hỗ trợ nông dân. Địa phương này hiện đã có cơ chế thích hợp giúp nông dân có được nguồn giống lúa chất lượng, kịp thời vụ sản xuất.

TRỌN BỘ