Cước vận tải biển tăng cao, thiếu hụt container xuất khẩu, hoạt động khai thác và vận tải qua cảng biển đình trệ vì dịch bệnh. Hàng loạt khó khăn khiến chuỗi cung ứng hàng hóa đối mặt với nguy cơ đứt gãy. Giải pháp nào gỡ khó cho vận tải biển và thúc đẩy xuất nhập khẩu?

TRỌN BỘ