Tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết cũng đã diễn ra tại các địa phương ở phía Nam. Hàng trăm ngàn việc làm mới đang cần người ứng tuyển. Câu chuyện thiếu hụt lao động tại tỉnh Bình Dương, nơi đang cần tuyển mới gần 100 ngàn lao động.

TRỌN BỘ