Chính quyền cấp xã có trách nhiệm quản lý, chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy với nhà ở kết hợp hộ kinh doanh tại địa bàn. Đây là một trong những điểm mới nổi bật của Nghị định 136 bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy. Điểm mới này được cho là hợp lý vì chính quyền địa phương bám sát địa bàn hơn, có chỉ đạo, biện pháp kịp thời, sát với tình hình thực tế. Thế nhưng sau 3 tháng Nghị định 136 có hiệu lực, nhiều địa phương vẫn gặp phải khó khăn khi thực hiện.

TRỌN BỘ