Gió làng Kình kể câu chuyện xảy ra trong ba năm từ 2004-2006 tại làng Kình - một làng vùng châu thổ sông Hồng. Năm 2004 làng Kình tổ chức bầu trưởng thôn, Phạm Khuyến được đưa vào danh sách bầu cử vì thế lực dòng họ và nắm được nhiều việc trong nội bộ chính quyền. Sau khi thắng cử, Khuyến dùng chiêu bài giải quyết chính sách để vận động người dân chia lại ruộng đất của thôn. Những người họ hàng thân thích, những cán bộ lũng đoạn bộ máy chính quyền như được chắp thêm vây cánh. Và hết sóng gió này đến sóng gió khác đổ xuống làng Kình.

TRỌN BỘ