Những thông tin đang chú ý trên các báo: Đẩy mạnh xuất khẩu qua kênh bán lẻ để vào thị trường Nhật Bản và Thái Lan; Tp.Hồ Chí Minh triển khai cấp thẻ căn cước công dân có gắn chíp rộng rãi từ giữa tháng này; Giáo viên mầm non có thể được nghỉ hưu sớm; Cần công khai, minh bạch khi làm từ thiện....

TRỌN BỘ