Không gian mạng giờ đây có thể coi là không gian sống thứ 2, thân thiết với mọi người. Mỗi bài viết trên mạng xã hội đều có ảnh hưởng lớn, đặt biệt là những bài viết có năng lượng tích cực. Nhưng ngược lại, cũng có nhiều người đang vứt rác lên không gian mạng bằng cách giao tiếp thiếu văn hóa.

TRỌN BỘ