Với tốc độ của các dự án tái định cư như hiện nay, người dân tỉnh Cà Mau vẫn phải tiếp tục chờ và khó có thể khẳng định được thời gian để di dời.

TRỌN BỘ