Áp dụng công nghệ sinh thái qua mô hình Ruộng lúa bờ hoa, ngoài nâng cao hiệu quả kinh tế, người nông dân còn có thể sản xuất những sản phẩm sạch, chất lượng cao.

TRỌN BỘ