Tại Trung Quốc những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, mã QR sức khỏe của người dân được chia thành 3 màu, xannh, vàng và đỏ. Mức độ kiểm soát với mỗi màu cũng từ đó mà tăng lên. Vậy ở Việt Nam có ứng dụng nào cũng tương tự như vậy hay không?

TRỌN BỘ