Với mong muốn lưu giữ các sự kiện trong lịch sử quân sự Việt Nam, nhằm gìn giữ, trân trọng xương máu của những thế hệ trước, hiểu rõ giá trị của hòa bình và trên hết là phân tích, khám phá chiến lược quân sự Việt Nam, cũng như giải những mã lịch sử vẫn còn nằm trong diện bảo mật hoặc diện hẹp ít người biết đến, ‘Những giải mã mang tên Việt Nam’ là một dạng bảo tàng Chiến lược – Chiến thuật quân sự Việt Nam phiên bản Truyền hình hóa, đồng thời là một dự án tập trung sự đóng góp các tư liệu quý (bao gồm tư liệu hình ảnh động và tĩnh, tư liệu ký ức) cho một giai đoạn chiến tranh kéo dài trong lịch sử Việt Nam.

TRỌN BỘ