Người dân Lập Thạch, Vĩnh Phúc ăn loại đất này là vì trong đó có protein và carbonhydrate Đất ở đây có vị thịt hay bùi của lúa gạo các bạn ạ Tuy nhiên còn có những bí mật khủng khiếp hơn ẩn sâu bên trong loại đất này

TRỌN BỘ