Chương trình Giai điệu tự hào Tháng 9 – Bám biển quê hương không chỉ đơn thuần là những bài hát ca ngợi biển Việt Nam, mà sẽ kể câu chuyện về những người dân giữ biển, cũng là những người lính, ngọn hải đăng sống bảo vệ hải phận đất nước để giữ nguyên bờ cõi

TRỌN BỘ