Cách ly xã hội thì có bị cấm ra ngoài không? Có được đi xe cá nhân khi các phương tiện công cộng đã bị dừng? Mua hàng online thì giao và nhận hàng thế nào?.... Giải đáp của PGS. TS Trần Đắc Phu - Cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện công cộng y tế Việt Nam.

TRỌN BỘ