Một số địa phương tại tỉnh Hà Tĩnh trở thành vùng dịch nên đã bị cách ly y tế. Dù đang vào mùa thu hoạch dưa, nhưng người dân những vùng này lại đứng ngồi không yên vì không thể ra đồng. Trước thực trạng này, các cơ quan đoàn thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức giúp dân thu hoạch, tiêu thụ nông sản. Điều này giúp người dân giảm thiểu thiệt hại kinh tế và yên tâm phòng chống dịch bệnh.

TRỌN BỘ