Giải Kiện tướng quốc tế vừa mới kết thúc là giải lần thứ 2 được tổ chức tại VN. Nếu như giải lần đầu tiên tổ chức, không có kỳ thủ VN nào giành chuẩn thì ở lần thứ 2 này, đã có 1 kỳ thủ VN giành chuẩn. Việc những giải đấu như thế này có ý nghĩa như thế nào với kỳ thủ VN. Hãy cùng nghe chia sẻ của những người trong cuộc.

TRỌN BỘ