Báo chí luôn phản ánh kịp thời, đậm nét các sự kiện của đất nước, những nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế. Báo chí đã khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc đồng hành phát triển cùng đất nước.

TRỌN BỘ