Sự chênh lệch giá mua và bán vàng ở mức 100.000-300.000 đồng/lượng là điều bình thường nhưng ở mức từ 500.000 đồng/lượng trở lên thì người mua vàng sẽ gặp rất nhiều rủi ro. Vì vậy, với sự biến động mạnh của giá vàng và chênh lệch mua - bán ở mức rộng, nhà đầu tư cần hết sức thận trọng.

TRỌN BỘ