Số lượng nông trại bán trực tiếp nông sản tới người tiêu dùng đã tăng mạnh, kể từ khi Vương quốc Bỉ phong toả chống dịch lần thứ nhất. Khi mà đi lại bị hạn chế, siêu thị lại áp đặt nhiều biện pháp phòng dịch, nhiều người đã chọn mua thực phẩm tại các nông trại gần nhà.

TRỌN BỘ