Càng gần đến Tết tình trạng buôn bán pháo lậu càng phức tạp và tinh vi. Năm nay hành vi của các đối tượng lại càng phức tạp hơn khi các đối tượng xé nhỏ hàng dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự, thay vì tập kết về 1 mối thì sẽ hoạt động theo đường dây.

TRỌN BỘ