Số lượng người lao động nghỉ hưởng BHXH một lần đang có xu hướng gia tăng qua các năm. Dù đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, nâng cao hiểu biết của người dân về quyền lợi lâu dài khi tham gia BHXH nhưng các đơn vị BHXH tại địa phương cũng gặp không ít khó khăn để hạn chế tình trạng này.

TRỌN BỘ