Tình trạng sạt lở ven sông, ven biển xuất hiện nhiều trên địa bàn tỉnh Cà Mau và ngày càng xảy ra nghiêm trọng hơn. Nhiều đai rừng phòng hộ nằm dọc ở ven biển tiếp tục được vứt đi và nhiều đoạn đê biển miền Tây lại tiếp tục bị uy hiếp. Cứ bắt đầu bước vào mùa mưa thì tình trạng sạt lở bờ sông ở Cà Mau lại diễn biến phức tạp và nguy hiểm hơn. 20 ngày qua gần đây, địa phương đã có 48 vụ sạt lở, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó tập quán xây nhà ven sông là một nguyên nhân chính.

TRỌN BỘ