Không muốn giao tiếp, ngại gặp gỡ, xấu hổ, sợ hãi đám đông nhưng lại dễ tâm sự với người lạ miễn họ không biết mình là ai. Đây là những biểu hiện của một bộ phận giới trẻ Trung Quốc trước áp lực cuộc sống và ảnh hưởng của thế giới ảo.

TRỌN BỘ