Giá sợi đang tăng khoảng 8-10%, điều này đã tác động trực tiếp đến giá nguyên phụ liệu ngành dệt may của Việt Nam, dù có lượng đơn hàng dồi dào nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu đang phải cân đối với chặt chẽ chi phí sản xuất, bám sát vào diễn biến giá nguyên liệu trên thị trường.

TRỌN BỘ