Giá lúa gạo tăng từ 500-1000 đồng/kg so với vụ mùa trước, nguyên nhân do nông dân sử dụng giống lúa có chất lượng, năng suất cao và dễ tiêu thụ

TRỌN BỘ