Như vậy là võ sỹ Nguyễn Văn Đương đã kết thúc hành trình tại Olympic với 1 chiến thắng và 1 trận thua. Lần đầu tham dự, kết quả này rất đáng được hoan nghênh. Còn đối với gia đình Đương, dù kết quả thế nào, họ vẫn luôn đồng hành và cổ vũ võ sỹ này.