Gần đây, tại Quảng Ngãi gia tăng thủ đoạn gọi điện thoại đến các cơ quan, doanh nghiệp, đề nghị cử nhân viên đi tập huấn và mua tài liệu phòng cháy, chữa cháy. Thủ đoạn này không mới nhưng vẫn được sử dụng để lừa đảo ở nhiều nơi.

TRỌN BỘ