Hơn 1.900 USD/tấn là giá cà phê đang ở mức cao nhất trong vòng 3 năm qua trên thị trường thế giới. Nếu so với năm ngoái, mức giá này đã tăng 14% được xem là mức tăng mạnh của ngành hàng này, tuy nhiên cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước không còn rõ ràng.

TRỌN BỘ