Tại hội thảo quốc tế về tổ chức điều phối ghép tạng, các chuyên gia đến từ Mạng lưới chia sẻ tạng của Mỹ đã chia sẻ kinh nghiệm thực hiện hoạt động đặc biệt này.

TRỌN BỘ