Đã đành càng yêu nhau nhiều thì người ta càng ghen nhiều, nhưng có một điều cần chú ý, là làm cách nào ghen cho đúng, và phải ghen thế nào cho chính đáng. Đó mới là chuyện khó.

TRỌN BỘ