GDP 6 tháng đầu năm tăng cao hơn mức nhiều chuyên gia, tổ chức dự báo. Kỳ tích đến vào giữa lúc dịch bệnh COVID-19 đang gây ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế Việt Nam.

TRỌN BỘ